A Chara,
Mar is eol duit, mar gheall ar na srianta, cuireadh cúrsaí samhraidh na bliana seo caite ar ceal ar fud
earnáil na gcoláistí samhraidh.
Agus na vacsaínithe ag dul ar aghaidh go maith, tá súil ag Roinn na Gaeltachta agus na Coláistí
Samhraidh go rithfear cúrsaí an samhradh seo i bhformáid éigin. Faoi láthair tá an Roinn i mbun
cainteanna le bainistíocht choláistí samhraidh chun an bealach is fearr chun cinn a mheasú agus
treochlár a dhearadh chun an bealach a réiteach do chúrsaí a reáchtáilfear i mbliana.
Tá muidne i gColáiste Cholumba an-dóchasach go rachaidh cúrsaí ar aghaidh agus tá cúrsaí á
ndearadh againn faoi láthair a ligfidh dóibh a bheith sábháilte agus iad fós ag cloí leis na srianta uile a
chuireann an Roinn orainn.
Tá súil againn go mbeidh dátaí na gcúrsaí, struchtúr agus leibhéil tinrimh chun críche againn sna
seachtainí amach romhainn agus cuirfimid ar aghaidh iad chuig ár gcustaiméirí uile.
Beimid ag bunú córas áirithinte gan mhoill a ligfidh duit do spéis i gcúrsa a chlárú go hiomlán ach leis
an tsolúbthacht go mbeidh tú in ann íoc níos déanaí nuair a bheidh sonraí uile na gcúrsaí
críochnaithe. Más mian leat clárú láithreach, seol do shonraí teagmhála iomlána ar ríomhphost
AMHÁIN agus rachaimid i dteagmháil leat nuair a bheidh na sonraí iomlána againn duit.

Go dtí sin fan slán.

Chuile rath agus beannacht.

A Chara,
As you know, due to the restrictions, last year’s summer courses were cancelled across all of the irish
summer college sector.
With vaccinations well under way, Roinn na Gaeltachta and the Irish College sector are hopeful that
courses will run this summer in some format. At present the Department is in discussions with the
management of Irish summer colleges to ascertain the best way forward and to design a roadmap to
pave the way for courses to run this year.
We in Coláiste Cholumba are very hopeful that courses will go ahead and are presently designing
courses that will allow for their safe running while still adhering to all restrictions placed on us by the
Department.
We hope to have course dates, structure & attendance levels finalised in the coming weeks and will
forward same to all our past and prospective customers.
We will be shortly setting up a booking system that will allow you to register fully your interest in a
course but with the flexibility to pay later once all details of courses are finalised. If however you
wish to register your interest immediately, please send us your full contact details by EMAIL ONLY
and we will contact you once we have full details for you.

Until then stay safe.

Chuile rath agus beannacht.